Kufieta

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Przywiązujemy dużą uwagę do ochrony prywatności użytkowników tego portalu. Poniższy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach tego portalu.

Jakie rodzaje informacji zbieramy?

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane tylko i wyłącznie na potrzeby sklepu Autostory.pl z siedzibą w Czyżowicach, (właściciela sklepu), w zakresie realizacji zamówień oraz informowania o promocjach.

 

Rejestracja użytkowników

W trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług oraz o bezpieczeństwo transakcji, zakupy w sklepie mogą robić wyłącznie osoby zarejestrowane. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wysłanie go do administratora sklepu. Klientem może zostać osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia (po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych) oraz osoba prawna. Nie kontrolujemy ani nie weryfikujemy danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. Sklep Autostory.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie danych identyfikacyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez sklep Autostory.pl w zakresie realizacji zamówień oraz celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883).

 

Ochrona danych osobowych

Zabezpieczenie danych osobowych jest dla nas sprawą priorytetową. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, chroniące dane osobowe, które znajdują się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Dokłądamy wszelkich starań, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.

 

Przechowywanie danych

Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem danych gromadzonych przez ten portal jest sklep Autostory.pl z siedzibą w Czyżowicach ul. Nowa 28W

 

Prawa użytkownika

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę Użytkownika, usunięte z serwera serwisu WWW. Zmiany w przekazanych nam danych można dokonać on-line w sekcji „Twoje konto”.

 

Zakres udostępniania danych

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

 

Cookies

Używamy plików cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Możemy też je uwykorzystać w celu monitorowania przepływu internautów między sklepem Autostory.pl, a współpracującymi z nami serwisami. Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce obsługi cookies nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu ze sklepu.

 

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności, prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii. Skontaktuj się z nami.

wstecz